Castrol

Castrol

Tilgængelighed:
Er på lager
Kategori:
Olier til brugskøretøjer
Viskositet:
15W-40
Applikationer:
Egenskaber:
Gratis levering
Alle priser er inkl. MOMS
60 Liter Fad 45.38 DKK pr. Liter
2723 DKK
I total:
2723 DKK
208 Liter Fad 37.30 DKK pr. Liter
7758 DKK
I total:
7758 DKK

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315: Forårsager hudirritation.
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.Priserne er inklusive moms inden for Danmark.
Leveringstid er arbejdsdage

mcdaekonline.dk - et tilbud fra Delticom AG