Castrol

Castrol

Tilgængelighed:
Er på lager
Kategori:
Totaktsolie
Viskositet:
Applikationer:
Egenskaber:
Gratis levering
Alle priser er inkl. MOMS
0.25 Liter Dunk 241.36 DKK pr. Liter
60 DKK
I total:
60 DKK
1 Liter Dunk 93.73 DKK pr. Liter
94 DKK
I total:
94 DKK

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.Priserne er inklusive moms inden for Danmark.
Leveringstid er arbejdsdage

mcdaekonline.dk - et tilbud fra Delticom AG