Castrol

Castrol

Tilgængelighed:
Er på lager
Kategori:
Gearolie
Viskositet:
75W-90
Applikationer:
Egenskaber:
Gratis levering
Alle priser er inkl. MOMS
20 Liter Kanister 99.76 DKK pr. Liter
1995 DKK
I total:
1995 DKK
60 Liter Fad 103.40 DKK pr. Liter
6204 DKK
I total:
6204 DKK
208 Liter Fad 89.99 DKK pr. Liter
18718 DKK
I total:
18718 DKK

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H302: Farlig ved indtagelse.
H311: Giftig ved hudkontakt.
H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P273: Undgå udledning til miljøet.


Priserne er inklusive moms inden for Danmark.
Leveringstid er arbejdsdage

Vores fordele

Hurtige leveringstider
Hurtige leveringstider
30 dages returret
30 dages returret

Betalingsmetode

visamastercardamexpaypaltrustlybanktransferssl

mcdaekonline.dk - et tilbud fra Delticom AG