Castrol

Castrol

Tilgængelighed:
Er på lager
Kategori:
Gearolie
Viskositet:
Applikationer:
Egenskaber:
Gratis levering
Alle priser er inkl. MOMS
1 Liter Dunk 90.81 DKK pr. Liter
91 DKK
I total:
91 DKK

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS09:

Faresætninger:
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P273: Undgå udledning til miljøet.
P391: Udslip opsamles.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...


Priserne er inklusive moms inden for Danmark.
Leveringstid er arbejdsdage

mcdaekonline.dk - et tilbud fra Delticom AG