Castrol

Castrol

Tilgængelighed:
Er på lager
Kategori:
Motorolie
Viskositet:
5W-30
Applikationer:
Personbil
Egenskaber:
Gratis levering
Alle priser er inkl. MOMS
1 Liter Dunk 91.03 kr pr. Liter
91 kr
I total:
1092 kr
Minimum ordre: 12
1 Liter Dunk 134.07 kr pr. Liter
134 kr
I total:
134 kr
5 Liter Kanister 67.95 kr pr. Liter
340 kr
I total:
1360 kr
Minimum ordre: 4
5 Liter Kanister 80.00 kr pr. Liter
400 kr
I total:
400 kr
20 Liter Kanister 60.02 kr pr. Liter
1200 kr
I total:
1200 kr
60 Liter Fad 72.34 kr pr. Liter
4340 kr
I total:
4340 kr
208 Liter Fad 53.48 kr pr. Liter
11123 kr
I total:
11123 kr

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H301: Giftig ved indtagelse.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H311: Giftig ved hudkontakt.
H315: Forårsager hudirritation.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H331: Giftig ved indånding.
H361f: Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .
H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P273: Undgå udledning til miljøet.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...


Priserne er inklusive moms inden for Danmark.
Leveringstid er arbejdsdage

mcdaekonline.dk - et tilbud fra Delticom AG